Image11

Direcció d’obra – Coordinació d’industrials

IniciDirecció d’obra – Coordinació d’industrials

Seguiment i direcció per a l’execució del projecte, fins a la finalització de l’obra.

Realització del Planning de l’obra, reunions periòdiques amb els industrials en obra, pel seguiment de l’execució de la mateixa.

Control dels temps per a la finalització de l’obra als terminis acordats.

Control de materials i comandes.

Control de la documentació d’Apertura del Centre de Treball, Llibre de subcontractació i llicències.

Comunicació i coordinació amb el client dels acabats del projecte acordats.