Image11

Política de cookies

IniciPolítica de cookies

A.G.O. ACONDICIONAMIENTO GENERAL DE OFICINAS, S.L.  pel seu propi compte o el d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’usuari navega pel web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servei web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor al que es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres de tràfic, controlar l’accés i el número d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar el web no és necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al web, o el tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari iniciï una sessió a cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre.

En tot cas, les cookies tenen un caràcter temporal amb l’única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s’utilitzaran cookies per a recollir informació de caràcter personal.