Image11

Òptiques

IniciÒptiques

La sinèrgia resultant de la incorporació del “know-how” d’Indo Interiorismo a la nostra organització, més la nostra experiència en gestió integral de projectes i obres, ens converteix en l’opció professional més competitiva, en el camp de la implantació i reformes d’òptiques, farmàcies, consultes i clíniques d’oftalmologia.

L’especial coneixement de les necessitats funcionals i professionals, així com el de les diferents normatives sanitàries, protegeix la inversió dels nostres clients, garantint la realització del seu projecte dins del marc normatiu corresponent. La nostra vasta experiència en la gestió integral de projectes amb imatge corporativa, ens situa com a opció preferent davant dels nostres competidors.

  • Disseny i realització de projectes d’interiorisme per a òptiques i farmàcies
  • Projecte constructiu
  • Desenvolupament o aplicació de la imatge corporativa (si procedeix).
  • Disseny, fabricació, subministrament i muntatge de mobiliari i equipament.
  • Gestió integral del procés constructiu
  • Recepció definitiva
  • Gestió documental i legalitzacions